Coșul este gol!

Garantii si service

Garantia produselor

Garantia pentru produsele care nu sunt insotite de un certificat de garantie emis de producator/importator se solutioneaza la sediul S.C. NEOXIS IT SRL. Calea Craiovei, nr. 56, et. 3, Pitesti, Argeș.

Solutionarea produselor trimise pentru garantie se face prin urmatoarele modalitati, in ordinea prezentata mai jos:

1. Repararea

2. Inlocuirea 

3. Stornarea produsului defect (credit note) - produsul nu poate fi reparat sau inlocuit - contul clientului va fi creditat (incarcat) cu valoarea initiala din comanda. Comenzile care folosesc partial sau integral sume provenite din operatiuni de creditare vor fi livrate la sediu doar in baza prezentarii unui act de identitate valid. Soldul creat in urma unui Credit Note va fi returnat intr-un cont bancar

Solutionarea garantiei se face in maxim 15 zile calendaristice.

Termenul de garantie este din momentul livrarii produselor, conform datei mentionate in factura fiscala.

Plata transportului pentru produsele trimise (tur-retur) in vederea solutionarii garantiei este suportata de catre S.C. NEOXIS IT SRL iar expedierea se va face prin intermediul curierului rapid Fan Courier. Orice alta metoda de transport este suportata de catre expeditor.

Conditiile de garantie sunt in conformitate cu O.G. 21/1992, Legea 449/2003.

La solicitarea garantiei este necesara prezentarea produsului defect cu elementele de identificare intacte (numar serial), impreuna cu accesoriile aferente si certificatul de garantie. In cazul in care produsele ajung neinsotite de acest document, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fara a i se solutiona garantia.

Nu fac obiectul garantiei produsele care:

1. prezinta defecte fizice precum: lovituri, crapaturi, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc

2. au etichete sau sigilii de garantie deteriorate, indepartate sau modificate

3. sunt utilizate in conditii neadecvate - tensiuni de alimentare necorespunzatoare, manipulare incorecta, supunerea la variatii mari de temperatura si presiune, socuri mecanice, utilizarea produselor in conditii de umiditate, praf, noxe sau sub actiunea substantelor chimice, software parolat etc.

4. s-au efectuat setari si instalari incorecte

5. prezinta surse defecte - condensatori sparti

6. prezinta patrundere de lichide, metale sau alte substante in interiorul echipamentelor

7. prezinta interventia mecanica sau plastica asupra produselor

8. au fost conectate sau deconectate in timpul functionarii echipamentelor

9. prezinta virusari, rescrieri gresite de BIOS sau BIOS parolat

10. in timpul instalarii s-au folosit incorect programele sau au fost utilizate alte drivere ori programe decat cele originale precum si instalarea sau punerea in functiune a produselor de catre persoane neautorizate

Va recomandam realizarea de back-up periodic deoarece programele si informatiile salvate pe medii de stocare pot fi sterse in timpul operatiunilor de service.

In cazul in care produsul/produsele trimis/trimise in garantie este unul functional si solicitarea nu este justificata, solicitantul va achita taxele de transport tur-retur pentru produse.

Operatiunile de service efectuate in perioada de garantie vor fi mentionate pe un document separat (nota de intrare/iesire), iar acestea se pastraza impreuna cu certificatul de garantie existent. Perioada de garantie se prelungeste cu intervalul in care produsele s-au aflat in service.

Produsele iesite din perioada de garantie sau cele care nu se incadreaza in termenii si conditiile generale de acordare a garantiei nu intra sub incidenta celor 15 zile de solutionare, termenul fiind de minim 30 zile de la data intrarii in service.

Produsele neridicate de la unitatea de service in termen de 60 de zile de la finalizarea operatiunilor vor fi declarate abandonate si predate centrelor de colectare.


Garantia produselor cu garantie la producatori

Orice produs comercializat de S.C. NEOXIS IT SRL si insotit de certificat de garantie al producatorului se supune procedurii de lucru aflate pe acel certificat si se repara sau inlocuieste numai in retelele de service aflate in certificatul de garantie al producatorului.

Produsul defect trebuie prezentat acelor centre de service aflate in reteaua de service a producatorului.

Atentie:

Produsele ce vin cu certificatul de garantie al producatorului in original nu se aduc in service-ul S.C. NEOXIS IT SRL, ci se predau numai retelelor de service autorizat ale producatorului. Pierderea certificatului de garantie atrage dupa sine si pierderea garantiei.

In eventualitatea in care solicitarea de garantie este nejustificata si produsul functioneaza conform specificatiilor producatorului, solicitantul va achita costurile aferente transportului tur-retur (daca este cazul), precum si costul de diagnosticare a produsului, stabilit de unitatea de service dupa verificare.

Pentru produsele de mai jos va rog sa apelati la urmatoarele service-uri autorizate, este necesara prezentarea facturii de achizitie , certificatului de garantie si a serialul vizibil pe produs.

Atentie: Deteriorarea, stergerea sau pierderea etichetei cu serialul produsului duce la pierderea garantiei. NU SE ACCEPTA PRODUSUL IN NICI UN SERVICE FARA ACEST SERIAL.

  

Garantie - Lege nr. 449/2003

Lege nr. 449/2003 

din 12/11/2003

Versiune actualizata la data de 27/12/2008 

privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora@

 

     __________

    @Text actualizat la data de 27.12.2008 avându-se în vedere republicarea din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 347 din 06 mai 2008. Actul include modificările din următoarele acte:

   - O.U.G. nr. 174/2008 publicată în MOF nr. 795 din 27/11/2008. 

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale
 

   Art. 1. - Prezenta lege reglementează aspecte privind vânzarea produselor, inclusiv a celor executate la comandă, şi garanţiile asociate acestora, în vederea asigurării protecţiei consumatorului.

   Art. 2. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

   a) consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în cadrul contractelor care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;

   b) produs - bun material mobil a cărui destinaţie finală este consumul sau utilizarea individuală ori colectivă. Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi bunurile vândute în urma confiscărilor, în cadrul procedurii de executare silită sau pe baza unui alt act emis de autorităţile judecătoreşti, apa şi gazele care nu sunt ambalate într-un volum limitat sau într-o cantitate fixă şi energia electrică;

   c) vânzător - persoana fizică sau juridică autorizată, care, în cadrul activităţii sale, comercializează produse în condiţiile unui contract încheiat cu consumatorul;

   d) producător:

   1. operatorul economic care fabrică un produs finit sau o componentă a unui produs;

   2. operatorul economic care fabrică materia primă;

   3. operatorul economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs;

   4. operatorul economic care recondiţionează produsul;

   5. operatorul economic sau distribuitorul care modifică, prin activitatea sa, caracteristicile produsului;

   6. reprezentantul înregistrat în România al unui operator economic care nu îşi are sediul în România sau, în cazul inexistenţei acestuia, importatorul produsului;

   7. operatorul economic care importă produse în vederea realizării ulterioare a unei operaţiuni de vânzare, închiriere, leasing sau orice altă formă de distribuţie specifică derulării afacerilor;

   8. distribuitorul produsului importat, în cazul în care nu se cunoaşte importatorul, chiar dacă producătorul este menţionat;

   9. distribuitorul produsului, în cazul în care importatorul nu poate fi identificat, dacă nu informează persoana prejudiciată, în termen de 30 de zile de la cererea acesteia, asupra identităţii importatorului;

   e) garanţie - orice angajament asumat de vânzător sau producător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;

   f) reparare - în caz de lipsă de conformitate, aducerea unui produs la conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare;@

   g) viciu ascuns - deficienţa calitativă a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscută şi nici nu putea fi cunoscută de către consumator prin mijloacele obişnuite de verificare;@

   h) durata medie de utilizare - intervalul de timp, stabilit în documente tehnice normative sau declarat de către producător ori convenit între părţi, în cadrul căruia produsele de folosinţă îndelungată trebuie să îşi menţină caracteristicile funcţionale, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi exploatare.@

    __________

    @Litera f) a fost modificată prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 174/2008.

   - Literele g) şi h) au fost introduse prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 174/2008. 

   Art. 3. - Nu sunt supuse prevederilor prezentei legi produsele folosite care sunt vândute prin procedura licitaţiei publice, la care consumatorul are posibilitatea să participe personal.

   Art. 4. - Intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi şi produsele care vor fi achiziţionate pe baza unui contract de vânzare de produse ce urmează a fi fabricate sau prelucrate.

 

   CAPITOLUL II
  Conformitatea produselor cu specificaţiile cuprinse în contractul
de vânzare-cumpărare

   Art. 5. - (1) Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.

   (2) Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

   a) corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;

   b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

   c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;

   d) fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

   Art. 6. - Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îşi are originea în materialele furnizate de consumator.

   Art. 7. - Vânzătorul nu este răspunzător de declaraţiile publice prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. d), în oricare dintre următoarele situaţii, dacă probează că:

   a) nu a cunoscut şi nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declaraţiile în cauză;

   b) declaraţia fusese corectată la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare;

   c) decizia de a cumpăra produsul nu putea fi influenţată de declaraţiile publice în cauză.

   Art. 8. - (1) Orice lipsă a conformităţii rezultată dintr-o instalare incorectă a produselor va fi considerată echivalentă cu o lipsă a conformităţii produselor, dacă instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor şi produsele au fost instalate de vânzător sau pe răspunderea sa.

   (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care produsul destinat a fi instalat de consumator este instalat de acesta şi instalarea incorectă este datorată unei deficienţe în instrucţiunile de instalare.

 

   CAPITOLUL III
  Drepturile consumatorului
 

   Art. 9. - Vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele.

   Art. 10. - În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, conform art. 11, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului privind acest produs, în condiţiile art. 13 şi 14.@

Abonează-te la newsletter și stai conectat la ultimele promoții